Fokusområder —

License to operate

Vores kunder kender betydningen af at opnå ”license to operate”. Stadig flere projekter fordyres, forsinkes eller skrinlægges, fordi borgere, offentlighed, interessenter og myndigheder ikke er tænkt med fra start. Vi rådgiver private og offentlige udviklere, investorer og grundejere i at opnå størst mulig opbakning, accept og positiv opmærksomhed så tidligt som muligt i fysiske udviklingsprojekter - i samspil med projektets omverden. Det giver projektet fælles retning, kvalificerer produktet og giver afgørende ”license to operate” for alle involverede parter.

Skab maksimal værdi af projektet med et strategisk idéprogram
Vores erfaring er, at man skaber den størst mulige værdi ved at sikre at den fysiske og mentale byggemodning går hånd i hånd. Ved at tænke udvikling, inddragelse og  brandingen som et fælles strategisk afsæt. Det kalder vi hos 2+1 et strategisk idéprogram. Det danner grundlaget for arkitekturen og sikrer at det fulde strategiske potentiale af projektet indfries og skaber maksimal værdi af investeringen.  

Højere værdi og hurtige afsætning
Alle parter i byggeriet kan i udarbejdelsen hver især bidrage optimalt til at øge værdiskabelsen, ligesom processen skal sikre, at de vigtigste interessenter tager medejerskab til projektet. Det sker bedst ved at inddrage myndigheder, naboer og andre afgørende interessenter tidligt og strategisk. Resultatet er, at værdien af projektet bliver højere, afsætningen går hurtigere og interessenter og slutkunder tager godt imod byggeriet. 

Vi hjælper også med at vinde
Vi arbejder også tæt sammen med entreprenører, arkitekter og ingeniører, der gerne vil styrke deres projektforslag og den tilhørende fortælling for at vinde konkurrencer – nationalt som internationalt. Desuden udvikler vi identiteter og brands for virksomheder og organisationer inden for byggeriet, såsom arkitekter, ingeniører, fonde og udviklere.

Substansiel branding af områder

Vi udvikler og brander områder med afsæt i, det vi kalder ”substantiel branding”. Denne tilgang er den bedste måde at fastholde og tiltrække nye beboere, borgere, kunder  og virksomheder. Vi ved af erfaring, at branding på baggrund af udvikling og innovation skaber den største værdi, fordi det knytter nye fysiske,  funktionelle og sociale fordele til området. Derved opstår nye og positive fortællinger, der giver brandet en emotionel kant, øger troværdigheden og giver større gennemslagskraft. Udvikling og innovation skaber samtidig blivende værdi for de mennesker, der bor, arbejder eller investerer i et område. Alt i alt maksimerer substantiel branding din investering og forløser områdets potentiale.

Ambassadører er med til at udfolde brandet
Områdets brand bliver mere synligt og troværdigt, hvis interessenter såsom borgere, ildsjæle og erhvervsfolk inddrages. Som ambassadører for området er de med til at udfolde, udleve og formidle fortællingen på nye og interessante måder – uden at markedstingsbudgettet nødvendigvis øges.

Fold brandet ud fra første dag
Vi er vant til at gennemføre store, komplekse og politiske processer, der involverer mange aktører og interessenter og foregår i øjenhøjde med borgerne. Samtidigt er vi eksperter i at tilrettelægge en udviklingsproces, der fra første dag fungerer som markedsføringsplatform, som tidligt skaber opmærksomhed og værdi.

Oplevelsesdesign

Det starter altid med indholdet, når vi skaber oplevelser og udstillinger, der omslutter, inddrager og begejstrer modtageren på en helt særlig måde. Det gælder uanset, om det handler om faglig formidling eller produkter og services. Vi arbejder med alle analoge dimensioner og kombinerer gerne med den digitale dimension for at skabe en endnu større og mere involverende oplevelse, der rækker ud over tid og sted og er tilgængelig for endnu flere.

Alle sanser i spil
Jo flere sanser, evner og potentialer vi kan aktivere, desto større forståelse, involvering og effekt. Oplevelsesdesign omfatter design af udstillinger, formidling, indretning og showrooms. Vi har stor erfaring i at arbejde tæt sammen med arkitekter og landskabsarkitekter om at skabe oplevelseskoncepter, der spiller sammen med de fysiske rammer inde som ude.