VENLIGBOLIG

VenligBolig er en idé, der giver private og offentlige aktører mulighed for at gå sammen om at invitere flygtninge inden for i vores samfund og fællesskab.

Idéen er enkel. I stedet for at koncentrere flygtninge i teltlejre og barakker uden for byerne, skal flygtninge bo og aktiveres som en ressource, der hvor danskerne lever og arbejder. Det er bedst for samfundsøkonomien. Det er bedst for integrationen. Det er bedst for miljøet og det skaber tryghed for danskerne at bo sammen.

En VenligBolig er en moderne præfabrikerede bolig. Den er designet til at blive opsat med en kranbil fx i forhaven på en privat grund. På bare tre år er en investering i præfabrikerede boliger placeret i byerne hentet hjem i forhold til fx udgifterne til at drive en teltlejre på åben mark.

2+1 IDÉBUREAU
ONV ARKITEKTER

IDÉ // KONCEPT //VISUEL IDENTITET // KOMMUNIKATION // EVENT // PR