TERMS AND CONDITIONS


1. Vilkår for brug af websitet
Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger 2+1s website. Ved at besøge og anvende dette website, som ejes og drives af 2+1, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

2+1 kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge websitet for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.


2. Ophavsretlig beskyttelse
Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

2+1 er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som vores website linker eller henviser til.

Billeder, video og tekst tilhører enten 2+1 eller bruges med tilladelse. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Det er dog tilladt at citere fra websitet, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.


3. Links til websitet
2+1 ønsker at gøre det let for brugere at tilgå, debattere og linke til indholdet på vores website.

Du må gerne linke til forsiden af vores website eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis dit egen website/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel fra vores website, på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til vores website på en sådan måde, at vores website fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så vores website kommer til at se ud som om den er del af en anden website, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med 2+1.

Overtrædelser kan medføre krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.


4. Ingen garanti for indholdet
2+1 garanterer ikke for, at indholdet på websitet er korrekt eller afspejler sandheden. 2+1 påtager sig ej heller erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på websitet.

5. Brug af siden er for egen risiko
Brugen af vores website sker på egen risiko. Hverken 2+1 eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere websitet, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følgeskader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af websitet. 2+1 kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af websitet.

2+1 er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af websitet. Det samme gælder for din eventuelle download af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra vores website.


6. Links til tredjemands website
2+1 er ikke ansvarlig for links til tredjemandsmands website, indholdet på disse linkede websites eller andre websites.

Hvis du ønsker at besøge websites, der er linket til fra vores website eller andre websites sker dette på dit eget ansvar.

2+1 fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre websites. 2+1 fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands websites eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via vores website.


7. Lovvalg og værneting
2+1s website er rettet mod et dansk publikum. Vi giver ingen garantier om, at vores website drives i overensstemmelse med andre landes lovgivning. Disse vilkår er underlagt dansk ret, og parterne accepterer hermed uigenkaldeligt de danske domstole som rette værneting.


8. Kontakt
Har du spørgsmål til disse vilkår, eller vil du i kontakt med os, kan du rette henvendelse til:

2+1 Idébureau
Bragesgade 10B
2200 København N
T +45 32 82 10 21

Disse vilkår er senest opdateret marts 2016.