More selected projects

Bryggens Bastion

Bach Gruppen A/S står bag udviklingen af området Bryggens Bastion, der ligger lige overfor Islands Brygge Metrostation. Planen rummer 125.000 m2 fordelt på detail, kultur, erhverv og bolig, ligesom der i forlængelse af området ligger det fredede fortidsminde Faste Batteri, der kommer til at fungere som revitaliseret rekreativt område. Der er desuden et ønske om at arbejde med forskellige boformer, og hvordan man kan skabe og understøtte moderne og vedvarende fællesskaber i området.

For at sikre, at den ambitiøse investering i området og den foregående udviklingsproces bedst muligt bliver understøttet og sikret fremadrettet, har 2+1 hjulpet med udviklingen af et attraktivt brand og identitet.

2+1 har bidraget med udvikling af en brandplatform med en klar kernefortælling, værditilbud og strategiske budskaber og fortællinger, der danner grundlag for brandhieraki, navngivning og branding af projektet og den øvrige kommunikation. Herudover har 2+1 udviklet projektets visuelle identitet, der bl.a. er blevet udfoldet på projektets hjemmeside, ligesom vi har stået for rådgivning og eksekvering i forhold til presseindsats i projektets indledende fase.

BACH GRUPPEN

BRYGGENS BASTION

BYGGEKOMMUNIKATION /
BYUDVIKLING /
OMRÅDEBRANDING