More selected projects

Fritz Hansen ønskede en kommunikationsplatform og konceptuel ramme, der kunne lancere deres nyheder i 2016, ligesom den skulle kunne præsentere deres klassikere og bestsellere som f.eks. Ægget og Nap. De ønskede i særdeleshed at henvende sig til kontraktmarkedet. Kommunikationsplatformen skulle fungere på fire primære kanaler; messer, events, salgsmateriale og social medier.

2+1 har udarbejdet et koncept, der under overskriften ”Sharing Insights” præsenterer et møbeldrevet oplevelsesforløb med fokus på vidensdeling og brugbare, velformidlede argumenter for valget af Fritz Hansens møbler. Sharing Insights er et videnskoncept, der består af fire videnstemaer, der ligger i forlængelse af Fritz Hansens salgsarbejde på kontraktmarkedet. Temaerne bidrager med indsigter fra forskning og studier om bl.a. indretning, materialitet og forholdet mellem arkitektur og møbler. De fysiske rammer som møblerne præsenteres i er designet med udgangspunkt i den viden, der ligger til grund for videnskonceptet.

Indsigterne er samlet i fire videnskataloger og formidles derudover på en række andre type grafiske elementer. Der er ydermere, i relation til konceptet, udviklet en model for vidensdeling på messestandene, der fordrer dialog og vidensudveksling mellem og med de besøgende.

Konceptet blev lanceret på Stockholm Furniture Fair i februar 2016. 2+1 har stået for udvikling af koncept, research og tekstforfatning, udarbejdelse af rumlige løsninger og plantegninger samt design af grafiske elementer.

FRITZ HANSEN

KONCEPTUDVIKLING // ANALYSE // STRATEGI // IDENTITET // BRANDING // DESIGN // TEKST

[unex_ce_button id="content_4tosni8r3,column_content_2wlacuudv" button_text_color="#000000" button_font="regular" button_font_size="12px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1PX" button_bg_color="#e5e5e5" button_padding="15px 25px 15px 25px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.2plus1.dk/wp-content/uploads/2017/05/Fritz-Hansen.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]DOWNLOAD CASE[/ce_button]