More selected projects

I 2013 var udviklingen af Grønttorvet i Valby igen kørt af sporet. I 8 år havde parterne kæmpet for at komme i mål med en bæredygtig lokalplan og identitet for området uden succes. Igennem en skarp proces på  bare 6 måneder,  med interessentanalyser og tæt dialog med Københavns Kommune, fik 2+1, i samarbejde med Polyform Arkitekter,  lokalplansændringer igennem og skabt en ny identitet for området – Ny Valby.

Ny Valby skal være en levende bydel, hvor det gode hverdagsliv og familieliv kan udspille sig i grønne omgivelser. Strukturerne fra den gamle Grønttorvshal er bevaret og skal i fremtiden fungere som en åben bypark, et samlingspunkt og en indbydende oase for områdets kommende beboere. Strukturerne fra Grønttorvshallen har ydermere inspireret udviklingen og designet af den visuelle identitet for Ny Valby, hvor grid’et fra den gamle hal er et gennemgående element i identiteten.

2+1 har, sammen med Polyform Arkitekter, stået for udviklingen af det visions- og idéprogram, der ligger til grund for lokalplanen. Der er bl.a. blevet afholdt workshops der belyste udfordringerne omkring lokalplanen. Derudover har 2+1 udarbejdet kommunikationsstrategi, midlertidighedsstrategi og visuel identitet for projektet.

GRØNTTORVET

BRANDANALYSE /
BRANDPLATFORM /
VISUEL IDENTITET /
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

[unex_ce_button id="content_w91jrccjq,column_content_2wlacuudv" button_text_color="#000000" button_font="regular" button_font_size="12px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1PX" button_bg_color="#e5e5e5" button_padding="15px 25px 15px 25px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.2plus1.dk/wp-content/uploads/2017/10/Ny-Valby.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]DOWNLOAD CASE[/ce_button]