More selected projects

 Danica Ejendomme opfører omkring 500 studieboliger på Borgmestervangen på Ydre Nørrebro med bl.a. et 100 meter højt tårn. Projektet er med til at løse Københavns store mangel på boliger til studerende, og 2+1 udarbejdede i samarbejde med Katinka Hauxner en bystrategisk analyse, der bidrog til at belyse spørgsmål vedrørende bebyggelsens arkitektoniske, funktionelle og sociale samspil og sammenhæng med den omkringliggende by.

Den bystrategiske analyse undersøgte derudover udfordringer og kom med anbefalinger til, hvordan projektet kunne videreudvikles og kvalificeres, så det imødekom de politiske ønsker og tog højde for den kritik, der var blevet rejst.

Den bystrategiske analyse pegede bl.a. på, at projektet havde brug for en unik profil og identitet. 2+1 har bidraget med såvel en verbal som visuel identitet for projektet under overskriften Uptown Nørrebro.

Herudover har 2+1 udarbejdet en brandplatform samt kommunikations- og pressestrategi for projektet. 2+1 har også stået for en række konkrete presseindsatser, en lokal meningsmåling, udvikling af en projekthjemmeside (uptown2200.dk) og udarbejdelse af en projektudstilling.

DANICA PENSION

BYSTRATEGISK ANALYSE /
VISUEL IDENTITET /
BRANDPLATFORM /
KOMMUNIKATIONS- OG PRESSESTRATEGI /
LOKAL MENINGSMÅLING /
HJEMMESIDE /
PROJEKTUDSTILLING